Wat een mooie feedback van twee mensen die we begeleidden tijdens een 2e spoor traject. Een werknemer van de Universiteit van Amsterdam en van KleinGeluk I Zorg van grote waarde

Waar ben je je van bewust geworden gedurende dit traject?

💡 “Dat je energie krijgt van werk dat je echt leuk vindt. Dat er veel mogelijk is/kan zijn qua werk, ook als je beperkingen hebt, en dat je zelf daarin met een beetje creativiteit veel in kan sturen.”

💡 “Ik heb gedurende mijn hele werkverleden altijd mijn gezondheid en privébelangen ondergeschikt gemaakt aan mijn werk, omdat ik dat vanuit mijn plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel zo moest doen. Als ik eerder naar mijn lichaam had geluisterd (en dat wil ook zeggen: soms eerder ziek melden- wat ik niet wilde), dan was er vermoedelijk minder fysieke schade aangericht.”

Vond je de ervaringsdeskundigheid van je re-integratie adviseur een meerwaarde en zo ja, kun je dat beschrijven?

💡 “Je voelt je minder geïsoleerd met je problemen t.a.v. werk doordat je begeleid wordt door iemand die deze problemen uit eigen ervaring herkent, en een manier heeft gevonden om daarmee om te gaan.”

💡 “Het was zeer zeker een meerwaarde. Voor het eerst had ik het gevoel dat iemand mij met al mijn klachten begrijpt zonder dat er heel veel over gepraat hoeft te worden of geoordeeld wordt. Door de innemende persoonlijkheid van de coach ontstond snel een gevoel van veiligheid (i.p.v. bedreiging- waar ik erg bang voor was), waardoor het makkelijk was om open te praten en (on)mogelijkheden te bespreken. Het voelde als een echte coaching.”

Ben je uitgevallen of dreig je uit te vallen in je werk door een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld, migraine, reuma of MS? Je kunt altijd kosteloos een oriënterend gesprek met ons voeren. Wij onderzoeken dan samen met jou of we je kunnen helpen. Onze coaches zijn zelf chronisch ziek en kunnen jou en je werkgever ondersteunen bij het re-integreren naar werk dat bij je past.