Welkom!
Heeft u belangstelling voor ons schrijf en ontwikkelprogramma ; Turn-to-write? Dit kunt u kosteloos aanvragen. In dit boekje vindt u een inleiding op het project, en de schrijfopdrachten die we in eerder projecten uitvoerden. De ervaring leert dat ieder project anders is, omdat iedere groep deelnemers anders is. Zie dit boek dus ook als een basis, waarmee u een project op kan starten.

Wat willen we met dit programma realiseren? Aandacht voor onbekende aandoeningen door ontsluiten van ervaringskennis, individuele talentontwikkeling en empowerment, en betere zorg en begeleiding voor mensen met een aandoening.

Belangrijk voordat u start; zoek samenwerking met enthousiaste partners die bijdragen aan kwaliteit van zorg en begeleiding voor uw deelnemers. Werk met hen samen uit wat zij kunnen bijdragen in communicatie, en eventueel in de uitvoering. En een tweede aandachtspunt dat minstens zo belangrijk is; werk in de invulling en uitwerking van het programma samen met ervaringsdeskundigen; de mensen om wie het gaat. Het programma staat in de basis klaar, maar u geeft het met hen samen vorm.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor advies en vragen. Wij wensen u een bijzonder zinvol en plezier project toe!