Wie zijn wij

De organisatie

Bij Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk vindt u professionals die werken vanuit een sterke betrokkenheid.  Onze organisatie is klein en wendbaar. Hierdoor kennen wij u als opdrachtgever persoonlijk, en komen we snel tot een oplossing voor uw problemen.

Wij zijn meer dan een re-integratie en coachingsbureau. Zo zetten wij onze kennis en ervaring in voor innovatieve programma’s en diensten rondom werk en gezondheid. Door een groot netwerk en de kwaliteitsimpulsen vanuit ons comité van aanbeveling werken wij dan ook vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten.

  • We verzorgen regelmatig presentaties en nascholingsdagen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen;
  • We zijn actief betrokken bij Fit for Work, een platform van meer dan 25 maatschappelijke organisaties dat zich sterk maakt voor werkbehoud bij een chronische aandoening;
  • We werken nauw samen met patiëntenorganisaties en trainen ervaringsdeskundige coaches;
  • We vervullen de rol van expert bij congressen en geven lezingen.

Voor wie

U vindt bij ons specialisten in de begeleiding van mensen met een kwetsbare gezondheid in relatie tot werk. We zetten ons in voor werknemers met een fysiek of psychisch kwetsbare gezondheid.

  • chronische aandoeningen als reuma, multiple sclerosis, epilepsie, fibromyalgie, ziekte van Crohn;
  • niet-chronische aandoeningen;
  • psychische kwetsbaarheid als angststoornis, depressie of burn out;

Vak- en ervaringskennis

Onze arbeidsdeskundigen, re-integratie adviseurs en psychologen hebben gezondheidsklachten en combineren de kennis van een passende HBO of WO opleiding en werkervaring met de kracht van  ervaringskennis. Daarnaast volgden zij met succes de post HBO opleiding ‘Ervaringsdeskundig coach.’

Zij kennen de valkuilen maar weten ook uit eigen ervaring wat mensen nodig hebben om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Wij combineren dus op een methodische en professionele wijze de inzet van vakkennis met de inzet van ervaringskennis.

Specialist voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Deskundig door ervaring.

Download onze folder

“De eersten om je te helpen opstaan zijn degenen die weten hoe het is om te vallen.”

Robbert Janssen | Gecertificeerd Arbeidsdeskundige en Oprichter Centrum Chronisch Ziek & Werk

“Mijn werk is prachtig om te doen. Het voordeel voor mij is dat ik dezelfde taal spreek en versta als (chronisch) zieken. Als ik alleen al de bijna magische woorden ‘dat herken ik ’uitspreek zie ik mensen ontspannen en zich zelfverzekerder voelen. Ik ben erg blij dat ik mijn inzichten en ervaring door kan geven.”

Astrid Zwaan | Re-integratie Coach

“Ik ben er van overtuigd dat, nu ik als ervaringsdeskundig coach juist wel mijn eigen ervaringen en leermomenten mag –of beter moet- inbrengen, mijn professioneel pallet verrijkt is. Het stelt me in staat om, ook voor mijzelf, op een natuurlijke manier dicht bij degene te komen die ik begeleid en steun.”

Karin Helders | Arbeidsdeskundige

“Ik ervaar het als een kers op de taart, dat ik mij gecertificeerd ervaringsdeskundig professional coach mag noemen; participatiecoach. Het sluit aan bij de weg die ik, als ervaren coach was ingeslagen en versterkt elkaar op alle fronten.”

Sanja de Bruin | Re-integratie Adviseur

“Dat je door het inzetten van eigen ervaring anderen verder kan helpen is prachtig om te doen.”

Helen Mijnarends | Arbeid- en Organisatiepsycholoog / Mentor Training

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel een kwaliteitsimpuls aan het centrum. Waar mogelijk maken we graag gebruik van hun ervaring en expertise.

Cees Wevers kent als voormalig bedrijfsarts de praktijk van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, verzuim- en re-integratie van nabij. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring in (beleids)onderzoek op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en arbeidsgerelateerde curatieve zorg. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met duurzame inzetbaarheid bij bedrijven en overheid, sociale innovatie en de consequenties van de vergrijzende samenleving voor arbeid en gezondheidszorg.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren (Tinka) is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector.  Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena (1954) is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak.  Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.