Training Leergang ervaringsdeskundig professional

Hoe kun je anderen begeleiden en adviseren vanuit je ervaringen, aanvullend op je beroep en professionaliteit? Met andere woorden, hoe kun je groeien in jouw ervaringsdeskundigheid?

Dit zijn de vragen die centraal staan in deze door Registerplein geaccrediteerde leergang op post hbo-niveau.

Wij leren je om jouw ervaringsdeskundigheid in te zetten als kracht, een extra tool bij het begeleiden van mensen.

Deelname aan de leergang betekent dan ook dat je jouw ervaringskennis verzilvert. Je kwetsbaarheid wordt je kracht.

Sinds 2013 volgden meer dan 170 deelnemers dit traject. Zij beoordeelden het programma met een 8,4.

VOOR WIE

Voor gemotiveerde sociaal professionals met een kwetsbare gezondheid of een chronische aandoening. De oorzaak kan verschillend zijn:

  • Lichamelijke ziekte en/of beperking;
  • Traumatische ervaring/ ingrijpende gebeurtenis;
  • Psychische kwetsbaarheid/mentale over- belasting.

Daarnaast beschik je over een hbo of wo werk en denkniveau en ervaring in het begeleiden van mensen.

Ook een incompanytraining is mogelijk. Zo verzorgen we de leergang voor medewerkers met PTSS van de Nationale Politie.

EEN-OP-EEN BEGELEIDING EN ONLINE

Je volgt een intensief traject met veel persoonlijke begeleiding. Een ervaringsdeskundig mentor begeleidt je een-op-een gedurende het ontwikkeltraject.

Zo bieden we maatwerk en krijg je alle aandacht die nodig is om tot een succesvolle afronding te komen.

PLAATS EN TIJDSONAFHANKELIJK

De training is plaats- en tijdonafhankelijk en kan per direct starten. Reistijd en reiskosten vervallen en je maakt de opdrachten op het moment dat dit je uitkomt.

Als je een kwetsbare gezondheid hebt is dit een belangrijk voordeel. Deelname is ondanks je wisselende energie op deze manier goed te combineren naast werk en aan te passen aan je belastbaarheid.

PRAKTISCH AAN DE SLAG

Tijdens het ontwikkeltraject begeleid je vijf mensen met een kwetsbare gezondheid door het inzetten van jouw ervaringsdeskundigheid.

De mensen die je begeleidt beschrijven vervolgens in hoeverre de inzet van je ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan hun herstel en/of acceptatie.

Je gaat dus enerzijds praktisch aan de slag als begeleider/coach. Anderzijds werk je aan de opdrachten voor je portfolio.

CERTIFICAAT

Ervaringsdeskundigheid toetsen we aan de hand van je portfolio, bestaande uit verschillende opdrachten.

De opdrachten volgen een logisch pad, waarin alle facetten van ervaringsdeskundigheid en de bijbehorende opdrachten stap voor stap worden belicht.

TOETSCOMMISSIE 

Als je alles hebt afgerond wordt je portfolio door een externe toetscommissie in een gesprek beoordeeld.

Bij een positieve beoordeling ontvang je het certificaat.

TIJDSINVESTERING

De leergang duurt acht maanden, gemiddeld acht uur per week (op tijden dat het je uitkomt)

  • Contacturen 30
  • Zelfstudie 200
  • Supervisie/ intervisie 24
  • Totaal 254 uren

FINANCIERING EN KOSTEN  

Regelmatig financieren werkgevers of uitkerende instanties de training. Voor ondernemers of deelnemers met inkomsten uit ander werk; zakelijke studiekosten zijn (deels) aftrekbaar van de winst.

De kosten voor het programma bedragen €4.950.00 euro (BTW vrijgesteld). Dit is inclusief examengesprek, herkansing, catering en boeken.

Actie!! De deelnemer die de kosten zelf draagt en per 1 september 2023 meedoet met het groepsprogramma ontvangt eenmalig  €1.000.00 korting.

ACCREDITATIE

Onze leergang is geaccrediteerd door Registerplein en relevant bevonden voor deskundigheidsbevordering van sociaal professionals zoals maatschappelijk werkers of GZ agogen. Zij ontvangen 254 geaccrediteerde studiepunten.

Onze leergang geeft toegang tot het register van ervaringsdeskundigen (Registerplein)

UNIEKE AANPAK

We zien de laatste maanden tientallen trainingen ervaringsdeskundigheid verschijnen. Een verdienmodel in ontwikkeling? Niet ervaringsdeskundigen ontwikkelen een opleidingsprogramma? Dat mag en kan.

Wij zijn echter anders.

🔹Onze training is een persoonlijk ontwikkeltraject en bestaat al 10 jaar.

🔹Onze trainers, mentoren, onderwijskundigen zijn ervaringsdeskundig.

🔹Onze training is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen in samenwerking met patiëntenorganisaties, ons Comité van Aanbeveling in het bijzonder Prof. Dr. C. V. van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement.

🔹Onze training is opgebouwd vanuit de basis, soms buiten kaders en niet altijd perfect, maar uit ervaring weten wat nodig is.

🔹Onze training levert 254 registerpunten op.

🔹Onze training werd internationaal gewaardeerd met een Europese award.

Download folder Leergang ervaringsdeskundig professional

“Voor mij was de individuele training een geweldige uitkomst, omdat ik dan zelf kon beslissen op welke dag en tijdstip ik aan mijn opdrachten kon werken. Ook gaf het voor mij zo belangrijke vrijheidsgevoel. Eindelijk kom ik iets doen wat ik echt leuk vind, dat bij me past als een perfect zittende jas.”

Moniek Kivits | Arbeidsdeskundige

“Al met al zijn wij zeer positief over de training voor ervaringsdeskundig coach van Centrum Chronisch Ziek & Werk. Wij denken hiermee mensen met MS, en hun partners, te ondersteunen in de verhoging van hun kwaliteit van leven.”

Voorzitter Multiple Sclerose Vereniging Nederland

“De training heeft mij nog meer bewust gemaakt van de toegevoegde waarde van mijn ervaringsdeskundigheid. Het traject sloot voor mij persoonlijk bijna naadloos aan het (acceptatie)proces dat ik de afgelopen jaren heb doorlopen. Daarbij gaf het mij stapsgewijs steeds meer inzicht in mijn persoonlijke ervaringen en op welk manier deze, gekoppeld aan mijn professionele ervaring, een meerwaarde of juist een afbreukrisico kunnen zijn.”

Sandra Arts | Re-integratie Adviseur

“Met veel plezier kijk ik terug op het traject. Wat heb ik veel geleerd in de afgelopen maanden. Veel stappen gemaakt op weg van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid.”

Belinda Swart | Bedrijfsmaatschappelijk Werker

“Reuma maakte dat ik na 25 jaar mijn werk niet meer kon uitvoeren. Mijn werkgever stelde voor me te laten omscholen tot coach voor mensen met een chronische ziekte. Door mijn eigen ervaring met ziekte en de dagelijkse beperkingen, kan ik echt wat nuttigs toevoegen aan het rehabilitatieproces van anderen.”

Hans Hamels

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!