Opleiding ervaringsdeskundige coach (professional) op post-hbo-niveau.

Hoe kun je mensen met een kwetsbare gezondheid begeleiden en coachen vanuit je ervaringen? Met andere woorden, hoe kun je groeien in jouw ervaringsdeskundigheid?

Over persoonlijke ervaring beschikken betekent niet dat je ervaringsdeskundig bent. Persoonlijke ervaring wordt ervaringskennis en vervolgens ervaringskunde door deze te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren en aan theorie te koppelen.

Reflecteren op het eigen herstelproces en op persoonlijk professioneel handelen zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding op hbo-niveau.

Ook vraagt het inzetten van ervaringskennis om specifieke vaardigheden. Deze onderdelen ontwikkelen voor jou.

Wij leren je om jouw ervaringsdeskundigheid in te zetten als kracht, een extra tool bij het begeleiden, adviseren en coachen van mensen.

Deelname aan de opleiding betekent dan ook dat je jouw ervaringskennis verzilvert. Je kwetsbaarheid wordt je kracht.

Sinds 2013 volgden meer dan 170 mensen deze opleiding en gaven gemiddeld een 8,5 als beoordeling.

VOOR WIE

Voor gemotiveerde deelnemers met een kwetsbare gezondheid of een chronische aandoening en werkervaring.

  • Lichamelijke ziekte en/of beperking; bv MS, reuma, kanker.
  • Psychische kwetsbaarheid, bv depressie, angststoornis, burn-out.

Daarnaast beschik je over een hbo- of wo-werk- en -denkniveau en heb je ervaring in het begeleiden, adviseren of coachen van mensen.

Deelnemers hadden bijvoorbeeld een achtergrond als maatschappelijk werker, psycholoog, re-integratie adviseur, verpleegkundige, docent, fysiotherapeut, manager, en beleidsadviseur.

Voldoe je hier niet aan dan gaan we toch graag samen met je onderzoeken in een gratis adviesgesprek of deze opleiding (nu) passend voor je is.

Want een opleiding en werkervaring zijn niet altijd zalig makend. Motivatie, betrokkenheid en je aanwezige talenten en competenties zijn minstens zo belangrijk.

Ook een incompanytraining is mogelijk. Zo verzorgen we de opleiding voor de Nationale Politie en verschillende patiëntenorganisaties.

EEN-OP-EEN BEGELEIDING EN ONLINE

Je volgt een intensief traject met veel persoonlijke online begeleiding. Een ervaringsdeskundig mentor begeleidt je een-op-een gedurende de opleiding.

Zo bieden we maatwerk en krijg je alle aandacht die nodig is om tot een succesvolle afronding te komen.

PLAATS EN TIJDSONAFHANKELIJK

De training is plaats- en tijdonafhankelijk en je kunt per direct starten. Je hebt geen reistijd en reiskosten. En je maakt de opdrachten op het moment dat dit jou uitkomt.

Als je een kwetsbare gezondheid hebt, is dit een vaak een belangrijk voordeel. Je hoeft namelijk niet op een vaste dag op een vaste locatie les te volgen. Je komt niet “gebroken” thuis. Ook heb je geen dagen nodig om te herstellen omdat je energie en je belastbaarheid te wisselend zijn.

Je maakt tijd vrij op het moment dat het voor jou mogelijk en passend is. Zo kom je ook niet in de knel met werk of medische trajecten en is deze opleiding goed in te passen.

AAN DE SLAG

THEORIE EN TRAININGSMODULES

Tijdens de opleiding leer je de theorie over ervaringsdeskundigheid, rouwverwerking en coaching. Dat is de basis.

Daarnaast leren we je hoe je mensen met een chronische aandoening het beste kunt empoweren. Door hen in hun kracht te zetten!

Dit onderdeel van de opleiding bestaat uit een aantal praktische en inzichtgevende modules plus een werkboek, op basis van wetenschappelijk bewezen methodiek.

PRAKTISCH, DOEN, OEFENEN

Naast de theorie, ga je ook veel doen: je begeleidt vijf mensen met een kwetsbare gezondheid door het inzetten van jouw ervaringsdeskundigheid. Zo’n begeleidingstraject bestaat uit vijf gesprekken. Deze kunnen uiteraard online plaatsvinden.

De mensen die je begeleidt, beschrijven vervolgens in hoeverre de inzet van je ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan hun herstel en/of acceptatie.

Je gaat dus enerzijds praktisch aan de slag als begeleider/coach. Anderzijds werk je aan de opdrachten voor je portfolio.

REFLECTEREN EN PORTFOLIO

In je portfolio maak je verschillende opdrachten. De opdrachten volgen een logisch pad, waarin alle facetten van ervaringsdeskundigheid en de bijbehorende opdrachten stap voor stap worden belicht.

De theorie, trainingen en je ervaringen met de oefengesprekken verwerk je in de opdrachten. Je reflecteert op je ervaringsdeskundige ontwikkeling.

Je persoonlijk mentor begeleidt je daarbij.

CERTIFICAAT

Als je alles in samenwerking met je mentor positief hebt afgerond, beoordeelt een externe toetscommissie je portfolio. In het toetsgesprek bespreken zij met jou de ontwikkeling.

Bij een positieve beoordeling ontvang je het certificaat en kun je je inschrijven in ons register van ervaringsdeskundige coaches.

TIJDSINVESTERING 

De opleiding duurt acht maanden en de studiebelasting is 254 uur. Je volgt de opleiding op tijden dat het jou uitkomt,  zodat het past bij jouw mogelijkheden en gezondheid.

FINANCIERING EN KOSTEN  

Vaak financieren werkgevers of een uitkerende instantie de training. Vraag ernaar. Ben je ondernemer? Of heb je inkomsten uit ander werk? Dan kun je de zakelijke studiekosten (deels) van de winst aftrekken.

Ontvang je een uitkering van het UWV en is de opleiding volgens het UWV passend voor je, dan kun je de opleiding vergoed krijgen.

De kosten bedragen €4.950.00 euro (BTW vrijgesteld). Dit is inclusief examengesprek, een herkansing en boeken.

Mocht dit door je financiële situatie niet mogelijk zijn dan bespreken we samen met jou wat er wel mogelijk is.

ACCREDITATIE

De opleiding is geaccrediteerd door Registerplein.

Heb je een achtergrond of werk je als ervaringsdeskundige, maatschappelijk werker, GGZ agoog, sociaal agoog, cliëntondersteuner, sociaal werker of psychodiagnostisch werker dan ontvang je 254 geaccrediteerde studiepunten.

De opleiding voldoet aan de eisen voor toelating tot het register van ervaringsdeskundigen van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

UNIEKE AANPAK

Er is steeds meer trainingsaanbod op het gebied van ervaringsdeskundigheid. Wat maakt deze opleiding uniek?

Wie bieden je maatwerk en een persoonlijk ontwikkeltraject.

We houden rekening met je belastbaarheid.

De opleiding heeft zich al bewezen en bestaat al meer dan 11 jaar.

Trainers, mentoren en onderwijskundigen zijn net als jij ervaringsdeskundig.

De opleiding is mede ontwikkeld met patiëntenorganisaties en daar werken we ook nauw mee samen, je netwerk groeit enorm hierdoor.

Uit ervaring weten we wat nodig is om de opleiding vorm te geven, de kennis komt niet alleen uit een “boekje.”

Voor de training ontvingen we een internationale prijs als beste programma op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

WAT LEVERT HET OP 

Je bent aantoonbaar geschikt bevonden voor ervaringsdeskundige begeleiding, coaching of advisering.

Je biedt werkgevers, cliënten en werknemers de garantie dat je ervaringsdeskundig bent, mogelijk ook als extra competentie op je al aanwezige professionele kwaliteit.

Je kunt gebruikmaken van het netwerk van gecertificeerde ervaringsdeskundige coaches en trainers binnen Centrum Chronisch Ziek & Werk.

Je versterkt je positie en kansen binnen je werk of op de arbeidsmarkt; je kunt gaan werken als ervaringsdeskundig specialist voor de groep mensen waar jij je in specialiseert.

Folder opleiding ervaringsdeskundig coach

“Voor mij was de individuele training een geweldige uitkomst, omdat ik dan zelf kon beslissen op welke dag en tijdstip ik aan mijn opdrachten kon werken. Ook gaf het voor mij zo belangrijke vrijheidsgevoel. Eindelijk kom ik iets doen wat ik echt leuk vind, dat bij me past als een perfect zittende jas.”

Moniek Kivits | Arbeidsdeskundige

“Al met al zijn wij zeer positief over de training voor ervaringsdeskundig coach van Centrum Chronisch Ziek & Werk. Wij denken hiermee mensen met MS, en hun partners, te ondersteunen in de verhoging van hun kwaliteit van leven.”

Voorzitter Multiple Sclerose Vereniging Nederland

“De training heeft mij nog meer bewust gemaakt van de toegevoegde waarde van mijn ervaringsdeskundigheid. Het traject sloot voor mij persoonlijk bijna naadloos aan het (acceptatie)proces dat ik de afgelopen jaren heb doorlopen. Daarbij gaf het mij stapsgewijs steeds meer inzicht in mijn persoonlijke ervaringen en op welk manier deze, gekoppeld aan mijn professionele ervaring, een meerwaarde of juist een afbreukrisico kunnen zijn.”

Sandra Arts | Re-integratie Adviseur

“Met veel plezier kijk ik terug op het traject. Wat heb ik veel geleerd in de afgelopen maanden. Veel stappen gemaakt op weg van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid.”

Belinda Swart | Bedrijfsmaatschappelijk Werker

“Reuma maakte dat ik na 25 jaar mijn werk niet meer kon uitvoeren. Mijn werkgever stelde voor me te laten omscholen tot coach voor mensen met een chronische ziekte. Door mijn eigen ervaring met ziekte en de dagelijkse beperkingen, kan ik echt wat nuttigs toevoegen aan het rehabilitatieproces van anderen.”

Hans Hamels

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!