Trainingen

TRAINING ERVARINGSDESKUNDIG COACH

Hoe kunt u groeien in uw ervaringsdeskundigheid? En hoe kunt u anderen coachen vanuit uw ervaringen, aanvullend op uw eigen beroep en vakmanschap? Dit zijn de vragen die centraal staan in deze training op post HBO niveau.

Wij leren u om uw kwetsbare gezondheid in te zetten als kracht, een extra tool bij het begeleiden van mensen in relatie tot werk. Deelname aan de training betekent dan ook dat u uw ervaringskennis verzilvert. Uw kwetsbaarheid wordt u kracht.

VOOR WIE

Voor gemotiveerde professionals met een kwetsbare gezondheid of chronische aandoening. U heeft een hbo- of wo werk- en denkniveau en ervaring in het coachen en/ of begeleiden van mensen.

EEN-OP-EEN BEGELEIDING EN ONLINE

U volgt een intensief traject met veel persoonlijke begeleiding. Een ervaringsdeskundig trainer/psycholoog begeleidt u een-op-een gedurende de training. Zo bieden we maatwerk en krijgt u alle aandacht die nodig is om tot een succesvolle afronding te komen.

De training is plaats en tijdsonafhankelijk en kan per direct starten. Reistijd en reiskosten vervallen en u maakt de opdrachten op het moment dat dit u uitkomt. Voor veel mensen met een kwetsbare gezondheid is dit een belangrijk voordeel. Deelname is dus goed te combineren naast werk en aan te passen aan uw belastbaarheid.

PRAKTISCH AAN DE SLAG

Tijdens de training coacht u vijf mensen met een kwetsbare gezondheid met inzet van uw ervaringsdeskundigheid. De mensen die u begeleidt beschrijven in hoeverre de inzet van uw ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan herstel en/of acceptatie. U gaat enerzijds praktisch aan de slag als coach. Tegelijkertijd werkt u aan de opdrachten voor uw portfolio.

CERTIFICAAT

De ervaringsdeskundigheid toetsen we aan de hand van uw portfolio, bestaande uit verschillende opdrachten. De opdrachten volgen een logisch pad, waarin alle facetten van ervaringsdeskundigheid en de bijbehorende opdrachten stap voor stap worden belicht: levenservaring, persoonlijke kennis, de kennis van een ander (collectieve kennis), de ervaringsdeskundige als professional en professionele houding.

Als u alles heeft afgerond wordt uw portfolio door een externe toetscommissie in een gesprek beoordeeld. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat. Bij een negatieve beoordeling kunt u kosteloos herkansen. Haalt u deze herkansing niet, dan ontvangt u geen certificaat maar een bewijs van deelname.

TIJDSINVESTERING

De persoonlijke training duurt acht maanden, gemiddeld vier uur per week (op tijden dat het u uitkomt).

DE VOORDELEN VAN DE TRAINING

 • U versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt, u bent aantoonbaar geschikt bevonden voor ervaringsdeskundige begeleiding
 • U biedt werkgevers, cliënten en werknemers de garantie dat u ervaringsdeskundig bent, als extra competentie op uw professionele kwaliteit
 • U kunt gebruik maken van het netwerk van gecertificeerde ervaringsdeskundige coaches en trainers binnen Centrum Chronisch Ziek & Werk
 • U ontvangt het certificaat ervaringsdeskundig coach (bij een voldoende voor het portfolio en toetsgesprek)

WAAR ZET U ERVARINGSDESKUNDIGE BEGELEIDING IN

 • Werkgerelateerde problemen (werkdruk, takenpakket, aanpassingen, voorzieningen)
 • Communicatie met werkgever, leidinggevende, collega’s, bedrijfsarts of uitkeringsinstantie
 • Loopbaantrajecten (bijvoorbeeld naar passend werk)
 • Deelname in het maatschappelijke leven, sociale activering
 • Leren omgaan met verlies van gezondheid en/of werk
 • Begeleiding tijdens Wet verbetering poortwachter
 • Het leren vinden van meer evenwicht in belastbaarheid en belasting

FINANCIERING

Meestal financieren werkgevers de training. Ook kan de training gekoppeld worden aan een re-integratie traject. Uiteraard kunt u ook zelf de kosten dragen.

Download onze folder Training

“Voor mij was de individuele training een geweldige uitkomst, omdat ik dan zelf kon beslissen op welke dag en tijdstip ik aan mijn opdrachten kon werken. Ook gaf het voor mij zo belangrijke vrijheidsgevoel. Eindelijk kom ik iets doen wat ik echt leuk vind, dat bij me past als een perfect zittende jas.”

Moniek Kivits | Arbeidsdeskundige

“Al met al zijn wij zeer positief over de training voor ervaringsdeskundig coach van Centrum Chronisch Ziek & Werk. Wij denken hiermee mensen met MS, en hun partners, te ondersteunen in de verhoging van hun kwaliteit van leven.”

Voorzitter Multiple Sclerose Vereniging Nederland

“De training heeft mij nog meer bewust gemaakt van de toegevoegde waarde van mijn ervaringsdeskundigheid. Het traject sloot voor mij persoonlijk bijna naadloos aan het (acceptatie)proces dat ik de afgelopen jaren heb doorlopen. Daarbij gaf het mij stapsgewijs steeds meer inzicht in mijn persoonlijke ervaringen en op welk manier deze, gekoppeld aan mijn professionele ervaring, een meerwaarde of juist een afbreukrisico kunnen zijn.”

Sandra Arts | Re-integratie Adviseur

“Met veel plezier kijk ik terug op het traject. Wat heb ik veel geleerd in de afgelopen maanden. Veel stappen gemaakt op weg van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid.”

Belinda Swart | Bedrijfsmaatschappelijk Werker

“Reuma maakte dat ik na 25 jaar mijn werk niet meer kon uitvoeren. Mijn werkgever stelde voor me te laten omscholen tot coach voor mensen met een chronische ziekte. Door mijn eigen ervaring met ziekte en de dagelijkse beperkingen, kan ik echt wat nuttigs toevoegen aan het rehabilitatieproces van anderen.”

Hans Hamels

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!