We zien de laatste maanden tientallen trainingen ervaringsdeskundigheid verschijnen. Een verdienmodel in ontwikkeling? Niet ervaringsdeskundigen ontwikkelen een opleidingsprogramma? Dat mag en kan.

Wij zijn echter anders.

🔹Onze training is een persoonlijk ontwikkeltraject en bestaat al 10 jaar.

🔹Onze trainers, mentoren, onderwijskundigen zijn uiteraard ervaringsdeskundig.

🔹Onze training is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen in samenwerking met patiëntenorganisaties.

🔹Onze training is opgebouwd vanuit de basis, soms buiten kaders en niet altijd perfect, maar uit ervaring weten en voelen wat nodig is.

🔹Onze training levert 254 registerpunten op en werd internationaal gewaardeerd met een award als beste initiatief voor mensen met een chronische ziekte of kwetsbare gezondheid .

“Hoe kun je anderen begeleiden en adviseren vanuit je ervaringen, aanvullend op je beroep en professionaliteit? Met andere woorden, hoe kun je groeien in jouw ervaringsdeskundigheid?

Dit zijn de vragen die centraal staan.

Deelname aan de leergang betekent dan ook dat je jouw ervaringskennis verzilvert. Je kwetsbaarheid wordt je kracht.

Wil je meedoen, we hebben voor de groep in september nog plek.