Leergang ervaringsdeskundig professional

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM ERVARINGSDESKUNDIGHEID TE ONTWIKKELEN? 

Over persoonlijke ervaring beschikken betekent niet dat je ervaringsdeskundig bent.

Persoonlijke ervaring wordt ervaringskennis en vervolgens ervaringskunde door deze te delen met anderen, te analyseren, erop te reflecteren en eventueel aan literatuur te koppelen.

Reflecteren op het eigen herstelproces en reflecteren op persoonlijk professioneel handelen zijn belangrijke onderdelen van het ontwikkeltraject.

Ook vraagt het inzetten van ervaringskennis om specifieke vaardigheden. In deze leergang zijn dit de onderdelen die we ontwikkelen en toetsen.

WAT LEVERT HET JE OP?

Je garandeert een organisatie/opdrachtgever dat je jouw ervaringsdeskundigheid professioneel ontwikkeld hebt;

Persoonlijke en professionele ontwikkeling; deelname aan het programma betekent dat je je ervaring en ervaringskennis verzilvert,  je voegt een extra competentie toe;

Jouw ervaringsdeskundigheid is van grote waarde voor cliënten/ coachees: je kunt methodisch en zorgvuldig mensen begeleiden bij herstelprocessen door inzet van vakkennis en ervaringsdeskundigheid;

Afhankelijk van de rol van toepassing; je versterkt het inzetten van ervaringsdeskundigheid in jouw organisatie;

Inclusie; bevorderen van emancipatie en van maatschappelijke processen, gericht op het tegengaan van stigmatisering en het creëren van maatschappelijke kansen;

Je kunt gebruik maken van het netwerk van gecertificeerde sociaal professionals van Centrum Chronisch Ziek & Werk.

Meer informatie zie volgende pagina

Download folder leergang ervaringsdeskundig professional

Met veel plezier kijk ik terug op de training. Wat heb ik veel geleerd in de afgelopen maanden. Veel stappen gemaakt op weg van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid.

Laura Thurlings | Re-integratie Adviseur

“De training ervaringsdeskundig coach is op een mooi moment in mijn leven gekomen. Het sluit precies aan op mijn opleiding, werkervaring en persoonlijke gezondheidssituatie. Ik ben ontzettend blij met deze kans. Het uitvoeren en schrijven van de opdrachten was bijna therapeutisch voor mij. Het is fijn om mijn eigen ervaringen te kunnen vertalen en anderen te kunnen helpen.

Crissan Rosalia | Coach en Counselor

“Door zorgvuldig opgebouwde stappen tijdens de training ervaringsdeskundig coach te doorlopen, gaf het mij de kans om een geweldige stap vooruit te zetten, zowel in mijn persoonlijke als in mijn professionele ontwikkeling.”

Saskia Vaars | Zelfstandig Lifecoach

“Ik vind dat als je je op de gevoelige markt begeeft als participatiecoach (voor chronisch zieken), de training en het certificaat meerwaarde heeft voor de opdrachtgever. Op deze manier laat je zien dat er sprake is van een zekere basiskwaliteit en dat je als coach getoetst bent en kundig bent gevonden.”

Annelies Rovers | Counselor

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!