Nieuws2021-06-07T14:33:43+00:00

Re-integratie voor werknemers en werkgevers

Wat een mooie feedback van twee mensen die we begeleidden tijdens een 2e spoor traject. Een werknemer van de Universiteit van Amsterdam en van KleinGeluk I Zorg van grote waarde

Waar ben je je van bewust geworden gedurende dit traject?

💡 “Dat je energie krijgt van werk dat je echt leuk vindt. Dat er veel mogelijk is/kan zijn qua werk, ook als je beperkingen hebt, en dat je zelf daarin met een beetje creativiteit veel in kan sturen.”

💡 “Ik heb gedurende mijn hele werkverleden altijd mijn gezondheid en privébelangen ondergeschikt gemaakt aan mijn werk, omdat ik dat vanuit mijn plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel zo moest doen. Als ik eerder naar mijn lichaam had geluisterd (en dat wil ook zeggen: soms eerder ziek melden- wat ik niet wilde), dan was er vermoedelijk minder fysieke schade aangericht.”

Vond je de ervaringsdeskundigheid van je re-integratie adviseur een meerwaarde en zo ja, kun je dat beschrijven?

💡 “Je voelt je minder geïsoleerd met je problemen t.a.v. werk doordat je begeleid wordt door iemand die deze problemen uit eigen ervaring herkent, en een manier heeft gevonden om daarmee om te gaan.”

💡 “Het was zeer zeker een meerwaarde. Voor het eerst had ik het gevoel dat iemand mij met al mijn klachten begrijpt zonder dat er heel veel over gepraat hoeft te worden of geoordeeld wordt. Door de innemende persoonlijkheid van de coach ontstond snel een gevoel van veiligheid (i.p.v. bedreiging- waar ik erg bang voor was), waardoor het makkelijk was om open te praten en (on)mogelijkheden te bespreken. Het voelde als een echte coaching.”

Ben je uitgevallen of dreig je uit te vallen in je werk door een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld, migraine, reuma of MS? Je kunt altijd kosteloos een oriënterend gesprek met ons voeren. Wij onderzoeken dan samen met jou of we je kunnen helpen. Onze coaches zijn zelf chronisch ziek en kunnen jou en je werkgever ondersteunen bij het re-integreren naar werk dat bij je past.

Wat bieden register ervaringsdeskundige professionals

We zijn verheugd om een bijzondere mijlpaal aan te kondigen. Als erkenning van de toewijding en expertise van onze deelnemers aan de opleiding tot ervaringsdeskundig professional, hebben we met trots een nieuw logo en register ontwikkeld 🌟 Wat bieden register ervaringsdeskundige professionals:

🔔 Expertise en begrip: van de uitdagingen waarmee mensen met chronische ziekten worden geconfronteerd. Ze hebben hun eigen ervaringen om op terug te vallen en kunnen daardoor dieper begrip en empathie bieden.

🔔 Persoonlijke connectie: Werknemers kunnen zich gemakkelijker identificeren en verbinden met een ervaringsdeskundige professional met een vergelijkbare achtergrond. Dit kan leiden tot een sterke vertrouwensband wat het succes van de begeleiding kan vergroten.

🔔 Op maat gemaakte begeleiding: Ervaringsdeskundige professionals op het gebied van mens, gezondheid en werk begrijpen dat de behoeften en uitdagingen van mensen met chronische ziekten sterk kunnen variëren. Ze zijn goed uitgerust om op maat gemaakte begeleiding en ondersteuning te bieden die specifiek is afgestemd op de situatie en doelen van mensen met een kwetsbare gezondheid.

🔔 Advies voor werkgevers: Deze professionals kunnen ook waardevol advies en begeleiding bieden aan werkgevers om een meer inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren voor medewerkers met chronische ziekten. Dit kan leiden tot verbeterde arbeidsomstandigheden en een hogere productiviteit.

🔔 Gedeelde ervaringen: Het delen van vergelijkbare ervaringen kan werknemers het gevoel geven dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen. Dit kan psychologische steun bieden en het gevoel van isolement verminderen.

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel een kwaliteitsimpuls aan het centrum. Waar mogelijk maken we graag gebruik van hun ervaring en expertise.

Cees Wevers kent als voormalig bedrijfsarts de praktijk van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, verzuim- en re-integratie van nabij. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring in (beleids)onderzoek op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en arbeidsgerelateerde curatieve zorg. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met duurzame inzetbaarheid bij bedrijven en overheid, sociale innovatie en de consequenties van de vergrijzende samenleving voor arbeid en gezondheidszorg.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren (Tinka) is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector.  Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena (1954) is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak.  Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.

Deze website gebruikt cookies en services van andere partijen. Lees hier meer. Ok