Nieuws2021-06-07T14:33:43+00:00

Van je kwetsbaarheid je kracht maken

Vandaag was een spannende dag. We bespraken met José Van Der Waard haar ervaringsdeskundige ontwikkeling aan de hand van het portfolio. Jose heeft ons tijdens dit toetsgesprek van de opleiding laten zien wat het betekent om van je ervaringsdeskundigheid een echte kracht te maken. Nu zetten we haar in het zonnetje. ☀

Jose nogmaals gefeliciteerd met het certificaat van de leergang “ervaringsdeskundig professional”.

Jose: “Bij alle coachingstrajecten de afgelopen periode heb ik zulke mooie en intense momenten met de coachees ervaren. Door mijn openheid en mijn eigen kwetsbaarheid te laten zien op diverse momenten, weet ik een veilige omgeving te creëren waarin de cliënt zich open durft te stellen en daarin gebeurt het. Door mijn ontwikkeling de afgelopen maanden kan ik nog beter en bewuster mijn ervaringsdeskundigheid in zetten en hoop ik daarmee voor mijn cliënten nog meer te kunnen betekenen.”

“Want vanuit die verbinding ontstaat al het andere. Het maakt dat men mij heel dichtbij laat komen, zichzelf durft te laten zien en mij van alles vertelt. En ik durf door te vragen, zodat we bij kerngedachten kunnen komen, ik kan spiegelen op bepaald gedrag. Dat mag ik van ze, ze laten het toe, omdat ze vertrouwen en betrokkenheid bij mij voelen. Dat proces vind ik elke keer heel bijzonder en mooi, want dan gebeurt er iets met mensen. Ze (her)vinden hun kracht en vertrouwen vanuit de verbinding waardoor ze weer stapjes durven te maken.”

Wil jij ook van je kwetsbaarheid je kracht maken, neem dan contact met ons op.

https://lnkd.in/dFKAJYd

Inspirerende start van onze opleiding tot ervaringsdeskundig professional

🌟 Trots op een inspirerende start van onze opleiding tot ervaringsdeskundig professional.

Vandaag was een bijzondere dag, want we verwelkomden de groep deelnemers voor hun ontwikkelingsreis van groei van persoonlijke ervaringen naar ervaringsdeskundigheid. 💼

Het was geweldig om te zien hoe gepassioneerd en gemotiveerd iedereen was. 👏

Dank aan alle deelnemers, trainers en partners die dit mogelijk hebben gemaakt. Samen gaan we een verschil maken💪

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel een kwaliteitsimpuls aan het centrum. Waar mogelijk maken we graag gebruik van hun ervaring en expertise.

Cees Wevers kent als voormalig bedrijfsarts de praktijk van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, verzuim- en re-integratie van nabij. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring in (beleids)onderzoek op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en arbeidsgerelateerde curatieve zorg. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met duurzame inzetbaarheid bij bedrijven en overheid, sociale innovatie en de consequenties van de vergrijzende samenleving voor arbeid en gezondheidszorg.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren (Tinka) is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector.  Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena (1954) is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak.  Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.

Deze website gebruikt cookies en services van andere partijen. Lees hier meer. Ok