Nieuws2021-06-07T14:33:43+00:00

Training ervaringsdeskundigheid

We zien de laatste maanden tientallen trainingen ervaringsdeskundigheid verschijnen. Een verdienmodel in ontwikkeling? Niet ervaringsdeskundigen ontwikkelen een opleidingsprogramma? Dat mag en kan.

Wij zijn echter anders.

🔹Onze training is een persoonlijk ontwikkeltraject en bestaat al 10 jaar.

🔹Onze trainers, mentoren, onderwijskundigen zijn uiteraard ervaringsdeskundig.

🔹Onze training is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen in samenwerking met patiëntenorganisaties.

🔹Onze training is opgebouwd vanuit de basis, soms buiten kaders en niet altijd perfect, maar uit ervaring weten en voelen wat nodig is.

🔹Onze training levert 254 registerpunten op en werd internationaal gewaardeerd met een award als beste initiatief voor mensen met een chronische ziekte of kwetsbare gezondheid .

“Hoe kun je anderen begeleiden en adviseren vanuit je ervaringen, aanvullend op je beroep en professionaliteit? Met andere woorden, hoe kun je groeien in jouw ervaringsdeskundigheid?

Dit zijn de vragen die centraal staan.

Deelname aan de leergang betekent dan ook dat je jouw ervaringskennis verzilvert. Je kwetsbaarheid wordt je kracht.

Wil je meedoen, we hebben voor de groep in september nog plek.

Gratis begeleiding en advies

Met hulp van een loopbaanadviseur kun je je bij ons aanmelden voor een persoonlijk gratis ontwikkeladviestraject. Als je werkt hoeft je leidinggevende hiervan niet op de hoogte te zijn. Alles is vertrouwelijk.

Je kunt meedoen als je 18 jaar en ouder bent en je maximaal een MBO- 2 opleidingsniveau niveau hebt. Financiering loopt via subsidie van een ministerie.

Je vragen, zorgen, kansen staan centraal. Den hierbij bv aan de volgende vragen

  • Ik wil ander werk maar is dat wel mogelijk?
  • Welke talenten heb ik nog meer?
  • Wat voor werk past nu echt bij me?
  • Ik hou dit werk niet meer vol, wat nu?
  • Door ziekte moet ik misschien iets anders gaan doen, kunnen jullie helpen?

We proberen dit korte begeleidingstraject binnen een maand af te ronden zodat je snel meer duidelijkheid hebt. Reken op een tijdsinvestering van 4 uur.

 

Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op.

Neem contact op!

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt. Zij geven op zowel persoonlijke als professionele titel een kwaliteitsimpuls aan het centrum. Waar mogelijk maken we graag gebruik van hun ervaring en expertise.

Cees Wevers kent als voormalig bedrijfsarts de praktijk van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, verzuim- en re-integratie van nabij. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring in (beleids)onderzoek op het terrein van arbeid, sociale zekerheid en arbeidsgerelateerde curatieve zorg. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met duurzame inzetbaarheid bij bedrijven en overheid, sociale innovatie en de consequenties van de vergrijzende samenleving voor arbeid en gezondheidszorg.

Prof. Dr. C.V. van Vuuren (Tinka) is bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij is actief betrokken bij de sector Arbeid & Organisatie en de sectie Arbeid & Gezondheid van het NIP. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Consult, onderdeel van de Algemene Pensioen Groep en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector.  Daarvoor werkte zij als onderzoeker/adviseur en teammanager bij TNO Kwaliteit van Leven. Zij is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Voor haar indiensttreding bij TNO werkte zij als senior beleidsmedewerker bij de Directie Personele Zaken van VROM en op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tinka van Vuuren houdt zich al haar hele werkzame leven bezig met ziekteverzuimbeleid, bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering.

Haar expertise is kwantitatief en kwalitatief toegepast onderzoek wat betreft verzuim- en re-integratiebeleid in de bedrijfspraktijk en adviseren omtrent implementatie van beleid en kennisoverdracht. Zij heeft onderzoek verricht voor en advies gegeven aan onder meer de sociale partners in de gezondheidszorg, particuliere instellingen en bedrijven, branche-organisaties, arbodiensten, UWV, Raad voor Werk en Inkomen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wim Altena (1954) is ervaringsdeskundige als het gaat om met een chronische ziekte actief zijn op de arbeidsmarkt. In juni 2006 werd bij hem de diagnose terminale nierinsufficientie gesteld. Vanaf dat moment was hij aangewezen op dialyse. Na een succesvolle transplantatie in augustus 2013 is zijn bewegingsvrijheid weer fors toegenomen.

Hij begon zijn loopbaan als bemiddelaar bij Start Uitzendbureau in zijn geboorteplaats Oss. Via diverse managementfuncties trad hij uiteindelijk toe tot het landelijk directieteam van deze organisatie. In 2000 behaalde hij zijn master’s degree in Change Management en werd hij algemeen directeur van jobcoachingsorganisatie Start Kans, die later United Restart ging heten en tegenwoordig USG-Restart heet.

In juni 2005 begon hij als algemeen directeur van de werkorganisatie van vakbond Abvakabo FNV en ging hij zich dus vanuit een andere invalshoek met de arbeidsmarkt bezighouden. Momenteel werkt hij als ZZP-er en is hij nauw betrokken bij o.a. Start Foundation en De Normaalste Zaak.  Wim’s managementfilosofie is gebaseerd op de combinatie van idealisme en resultaatgerichtheid in organisaties , vanuit deze invalshoek kijkt hij ook naar begrippen als inclusiviteit.

Evelien Brouwers is psycholoog en senioronderzoeker bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Zij is als wetenschapper en als mens geïnteresseerd in herstelprocessen die mensen door kunnen maken nadat ze geconfronteerd zijn met ziekte. Hierbij gaat het niet per se om genezing, maar om het weer oppakken van de draad van na een ingrijpende periode. Haar expertise richt zich vooral op psychisch herstel, en zij heeft een speciale interesse in de rol van arbeid in herstelprocessen.

Andere onderzoeksthema’s in haar werk zijn de inzet van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, richtlijngebruik door bedrijfsartsen, en de nadelige rol van stigma voor herstel. Evelien Brouwers ondersteunt de werkzaamheden van het Centrum Chronisch Ziek en Werk van harte en is daarom vereerd om deel uit te mogen maken van het comité van aanbeveling.

Deze website gebruikt cookies en services van andere partijen. Lees hier meer. Ok