Wij vieren feest; onze leergang Ervaringsdeskundig professional is geaccrediteerd door Registerplein! Dit betekent onder andere dat de leergang relevant is bevonden voor deskundigheidsbevordering van sociaal professionals, zoals maatschappelijk werkers of GZ-agogen.

Neem je deel aan ons programma dan weet je dat de leergang voldoet aan kwaliteitseisen voor je beroepsuitoefening, en als sociaal professional krijg je accreditatiepunten bij deelname.

Wil je meer informatie dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.